Wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

Wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń
icon_doc_pdf_small  wersja polska
icon_doc_pdf_small  wersja angielska     

Angielska wersja językowa dokumentu nie jest tłumaczeniem przysięgłym. W razie ewentualnych rozbieżności obowiązujący jest oryginalny dokument sporządzony w języku polskim.

icon_excel_small  Arkusz własnej oceny zgodności z Wytycznymi KNF dot. zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń 
 

Zapytania ogólne do Wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń:

ic_kontakt.jpg wytyczne_ryzykopowodzi@knf.gov.pl