Nazwa seminarium Adresaci Data
Nowe wymogi sprawozdawcze dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 14-02-2018
Bezpieczeństwo teleinformatyczne w TFI. Uwagi z wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych rynek kapitałowy 27-03-2018
Nowa sprawozdawczość dla SKOK - omówienie arkuszy sprawozdawczości kwartalnej sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 12-04-2018
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w TFI rynek kapitałowy 17-04-2018
Bezpieczeństwo teleinformatyczne, cyberprzestępczość przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania 24-04-2018
Badanie i ocena nadzorcza w domach maklerskich rynek kapitałowy 25-04-2018