Nazwa seminarium Adresaci Data
Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1) rynek kapitałowy 23-01-2017
Formy działalności na rynku usług płatniczych - charakterystyka podmiotów rynku usług płatniczych (kto, kiedy i jak może otworzyć np. biuro usług płatniczych). Oferta podmiotów rynku usług płatniczych, a oferta banków - różnice środowisko szkolne i akademickie 22-02-2017
Upadłość konsumencka - potencjalne skutki dla banków sektor bankowy 22-03-2017
Formy, metody i zakres sprawowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania 29-03-2017
Ocena ryzyka kredytowego oraz ekspozycji kredytowej. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym. Rola analityka w procesie kredytowym sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 06-04-2017
Podmioty nadzorowane jako strony postępowań administracyjnych przed KNF - (wykład i warsztaty oparte na kazusach) seminaria o charakterze międzysektorowym 7-04-2017