Komunikat KNF w sprawie opinii EIOPA dotyczącej interwencji produktowej w zakresie umów ubezpieczenia z UFK

data aktualizacji

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie opublikowanej 31 marca 2021 r. opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) dotyczącej interwencji produktowej