Rafał Mikusiński wystąpił podczas konferencji Klubu Kobiet Rynku Finansowego

Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpił podczas otwarcia konferencji Klubu Kobiet Rynku Finansowego, organizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Rafał Mikusiński wskazał podczas wystąpienia, że zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności kobiet jest bardzo potrzebne z uwagi na cele i działania KNF. 

„Takie podejście w pracy i na co dzień sprzyja rynkowi kapitałowemu. Panie są przeważnie bardziej ostrożne, a te cechy są nieocenione w podejmowaniu decyzji życiowych, w tym dotyczących inwestycji prywatnych. Widzę bardzo dużą rolę kobiet do odegrania przy zarządzaniu oszczędnościami przez osoby bliskie. Zgodnie z naszą kampanią edukacyjną, świadome i ostrożne podejście to podstawa bezpiecznego inwestowania” - powiedział.

„Bardzo liczę na większy wpływ kobiet przy kwestiach dotyczących oszczędności, kapitału. Byłoby to z korzyścią dla bezpieczeństwa inwestorów indywidualnych - uczestników rynku” – dodał.