Przedstawiciele UKNF na konferencji KZBS

Jacek Jastrzębski – Przewodniczący KNF, Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego KNF oraz Bogdan Furtak – Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej (DBS), wzięli udział w konferencji Krajowego Związku Banków Spółdzielczych pt. „Banki spółdzielcze w działaniach na rzecz rozwoju regionalnego”.

Jacek Jastrzębski oraz Bogdan Furtak wygłosili w ramach otwarcia konferencji wystąpienia wprowadzające, w których omówili oczekiwania nadzoru wobec sektora bankowości spółdzielczej, sformułowane w oparciu o ocenę aktualnej sytuacji i kondycji sektora.

Jacek Jastrzębski wskazał na dobry, oczekiwany wynik finansowy sektora bankowości spółdzielczej za 2022 r. i związaną z tym przestrzeń do lepszego dostosowania się sektora do przyszłych wyzwań. „To nie jest coś, co jest dane raz na zawsze. Ten dobry wynik z 2022 należy zagospodarować w jak najbardziej odpowiedzialny sposób” – powiedział.

Zaznaczył, że wynik finansowy za 2022 r. powinien być wykorzystany przede wszystkim dla dalszego wzmocnienia sektora banków spółdzielczych, poprzez zwiększenie zdolności funkcjonujących w sektorze systemów ochrony instytucjonalnej: „Jako nadzór wspieramy ich funkcjonowanie, widzimy dużą wartość w ich działalności, dobry wynik sektora powinien stanowić impuls do wzmocnienia IPS, które są czynnikiem wspierającym bezpieczeństwo BS, w kontekście uodpornienia sektora na ryzyko spowolnienia gospodarczego oraz na rzecz rozwoju regionalnego” – powiedział.

Przewodniczący wskazał także na konieczność proaktywnego podejścia BS do tworzenia rezerw celowych m.in. w kontekście zmienności na rynku cen energii oraz potencjalnych skutków obniżenia zdolności kredytobiorców do obsługi zobowiązań. „Zachęcamy banki, aby ten dobry wynik wykorzystać do większego wyrezerwowania aktywów, zwłaszcza w kontekście dużej zmienności na rynkach energii. Trzeba się zastanowić nad polityką tworzenia rezerw, aby zabezpieczyć się przed zmiennością i ryzykami”.

Jacek Jastrzębski mówił także o konieczności zabezpieczenia systemów informatycznych banków spółdzielczych przed cyberatakami. „W realiach, jakie ukształtowały się od 24 lutego br., czyli zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, istotnym ryzykiem dla sektora bankowego jest ryzyko cyberzagrożeń, które trzeba uwzględniać. Standardy w tym zakresie muszą być wysokie. To obszar, który należy bezwzględnie potraktować poważnie: potrzebne są inwestycje i nakłady, aby sektor BS był pod tym względem silnym ogniwem” – powiedział Przewodniczący KNF.

Szef KNF zwrócił także uwagę na kwestie konsolidacji sektora. „Wspieramy racjonalną konsolidację, która musi jednak wynikać z jednoznacznej motywacji i logiki biznesowej, która nie jest jedynie wartością samą w sobie, ale dotyczy podmiotów, które identyfikują istotne synergie. Będziemy wspierać racjonalną konsolidację, jeśli jest zdrowa, dyktowana synergiami i efektywnością ekonomiczną”.

Przewodniczący wskazał także, że chce uwrażliwić sektor na ryzyka związane z podważaniem wskaźnika WIBOR w umowach zawieranych przez banki z kredytobiorcami. „Liczymy także na aktywną postawę w zakresie wprowadzania do umów nowego wskaźnika WIRON, tak, aby to nastąpiło w sposób płynny, sprawny i bezpieczny” – powiedział.