Archiwalne informacje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (Dz. U. nr 284 poz. 1669), UKNF publikuje informację dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych.