O Czasopiśmie

data aktualizacji

Organami czasopisma naukowego „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review” są:

  • Rada Programowa 
  • Redaktor Naczelny
  • Komitet Redakcyjny

Przewodniczącym Rady Programowej jest Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Redaktora Naczelnego, natomiast Komitet Redakcyjny jest organem pomocniczym Redaktora Naczelnego. 

Radę Programową tworzą osoby posiadające bogaty dorobek naukowy, autorytet w środowisku naukowym, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki funkcjonowania rynku finansowego w Polsce i na świecie.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego - Wydawca czasopisma naukowego stosuje „Zasady etyki publikacyjnej”, które mają na celu zapobieganie przejawom nieuczciwych praktyk publikacyjnych i nierzetelności naukowej oraz zachowanie jak najwyższych standardów etycznych. „Zasady etyki publikacyjnej” obejmują zasady etyczne dotyczące Wydawcy i organów, Autorów oraz Recenzentów czasopisma naukowego.