Zasady wynagradzania autorów - Komisja Nadzoru Finansowego

Data aktualizacji:

W przypadku zaakceptowania przez Redaktora Naczelnego tekstu do publikacji w czasopiśmie naukowym „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review”, Autorowi/Autorom przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości:

1) w przypadku artykułu naukowego:

a) 900 zł – za tekst o objętości poniżej 20 tys. znaków wraz ze spacjami
b) 1350 zł – za tekst o objętości od 20 tys. do 30 tys. znaków wraz ze spacjami
c) 1800 zł – za tekst o objętości powyżej 30 tys. znaków wraz ze spacjami

2) w przypadku glosy i recenzji:

a) 450 zł – za tekst o objętości do 10 tys. znaków wraz ze spacjami
b) 900 zł – za tekst o objętości powyżej 10 tys. znaków wraz ze spacjami
3) 300 zł – w przypadku komunikatu z badań naukowych

W przypadku tekstów wieloautorskich wynagrodzenie przysługuje każdemu ze współautorów w części odpowiadającej udziałowi w przygotowaniu tekstu.