Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski na inauguracji Akademii ESG

Data aktualizacji:

Dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Katarzyna Niewińska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zainaugurowali zajęcia w ramach Akademii ESG na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem Akademii ESG jest Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Wspólna realizacja zajęć jest wynikiem wcześniejszego porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, w obszarze którego mieści się realizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz wspieranie działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej funkcjonowania rynku finansowego.

Odnosząc się do tematyki studiów, jaką jest ESG, Jacek Jastrzębski zaznaczył, że jednym z największych błędów, jakie może popełnić lider jakiejkolwiek organizacji, jest przegapienie istotnego trendu albo zbagatelizowanie tego trendu. „Myślę, że w salach wykładowych tego wydziału wielokrotnie były omawiane przykłady takich instytucji czy takich organizacji biznesowych, czy takich liderów, którzy przegapili pewien trend i mimo, że ich organizacje odnosiły wielkie sukcesy i były wiodącymi globalnymi liderami w określonych branżach, to zostały zupełnie zmarginalizowane albo w ogóle zniknęły z rynku, właśnie dlatego, że pewne trendy przegapiły. Podobne pytanie dotyczy ESG. Czy ESG jest trendem globalnym, czy też przynajmniej paneuropejskim, który musimy wziąć pod uwagę planując rozwój naszych organizacji? Czy też jest to chwilowa moda, którą możemy potraktować z przymrużeniem oka i uznać, że to nie jest coś, co istotnie zmieni świat? Zadałem sobie to pytanie jakiś czas temu i razem z moimi koleżankami i kolegami z urzędu mamy okazję często na ten temat rozmawiać. Doszliśmy do wniosku, że jednak ten trend jest na tyle istotny, że nie możemy sobie pozwolić na jego zbagatelizowanie. Trzeba go potraktować z pełną powagą jako coś, co z punktu widzenia sektora finansowego, a w zasadzie całej gospodarki, będzie miało istotne znaczenie” – powiedział.

„Nie chodzi tylko o cele klimatyczne, mimo że oczywiście ESG w dużym stopniu kojarzy nam się z celami klimatycznymi i związanym z tym dążeniem do niskoemisyjności gospodarki. Komponenty składające się na ESG są dużo szersze niż tylko odnoszące się do celów klimatycznych. Trzeba odejść od XIX- czy wczesno-XX-wiecznego spojrzenia na rozwój gospodarczy, które opierało się niekiedy na założeniu, że zasoby, z których korzystamy, są w zasadzie nieograniczone. Chodzi o różnego rodzaju zasoby, zarówno np. zasoby energetyczne, jak i, mówiąc brutalnie, zasoby ludzkie. Teraz widzimy, że musimy uczyć się gospodarować w środowisku zupełnie zmienionych uwarunkowań zewnętrznych, gdzie te różnego rodzaju zasoby są ograniczone” – dodał.

„Rywalizowanie o zasoby dotyczy nie tylko zasobów energetycznych. Ono dotyczy też zasobów ludzkich. Kiedy widzimy, jak wygląda obecnie rynek pracy, to nie jest już tak, jak to było w dawnych czasach, do których jesteśmy przyzwyczajeni, gdzie tak naprawdę nie było takiej potrzeby rywalizacji o pracownika, a pracownicy byli dostępni. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Stąd wszystko, co się wiąże z ESG, wpisuje się właśnie w ten trend. Więc to nie jest tak, że można przejść z tym do porządku dziennego i to nie jest coś, co można sprowadzić do zastanawiania się, czy to chodzi tylko o politykę klimatyczną, czy o przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. Chodzi o zmianę filozofii prowadzenia biznesu w kierunku odmiennego spojrzenia na zasoby, z których musimy korzystać w naszej działalności. To, o czym mówię, ma wymiar ogólny i dotyczy nie tylko rynku finansowego, ale też gospodarki realnej” – powiedział Przewodniczący KNF. 

Podkreślił, że na poziomie twórców prawa i wyznaczających kierunki jego rozwoju zapadła decyzja, aby na straży egzekwowania standardów związanych z ESG „postawić” sektor finansowy. „To się opiera na założeniu, że sektor finansowy jest krwiobiegiem gospodarki. Bez dostępu do rynku finansowego nie da się praktycznie zbudować ani prowadzić dużego biznesu. I co za tym idzie, sektor finansowy jest do tego dobrze predestynowany, aby odpowiednio podchodząc np. do finansowania podmiotów działających w sferze gospodarki realnej, kształtować odpowiednie bodźce” – powiedział. 

„Istotnym zagadnieniem związanym z ESG obecnie na rynku finansowym są różnego rodzaju standardy dotyczące ujawnień spełniania wymagań ESG przez przedsiębiorstwa - czy to notowane na giełdzie, czy ubiegające się o finansowanie w inny sposób. To dlatego ma tak duże znaczenie, bo to może wpływać na dostęp do rynku finansowego, czyli na możliwości pozyskania finansowania, a co za tym idzie na warunki pozyskania tego finansowania. My, jako nadzór finansowy, jesteśmy szczególnie blisko tej problematyki. Odpowiadamy za to, żeby sektor finansowy należycie się do tego przygotował. I aby przypisaną mu rolę - w pewnym sensie strażnika tych standardów ESG - należycie spełniał. To jest duże wyzwanie dla instytucji finansowych. My oczywiście musimy też to uwzględnić w naszej polityce nadzorczej, co czynimy” – dodał Jacek Jastrzębski. 

Wskazał, że to też pokazuje, dlaczego tak duże znaczenie przypada zagadnieniom ESG w prawie rynku finansowego czy też w regulacjach rynku finansowego. „Bo regulacje rynku finansowego mają za zadanie upowszechnić te standardy, nie tylko w sektorze finansowym, ale też poprzez rolę sektora finansowego – także w całej gospodarce realnej” – powiedział. 


Przewodniczacy_KNF_Jacek_Jastrzebski_podczas_inaugracji_zajec_w_ramach_Akademii_ESG.jpg  Przewodniczacy_KNF_Jacek_Jastrzebski_podczas_inaugracji_zajec_w_ramach_Akademii_ESG_UW.jpg

Przewodniczacy_KNF_Jacek_Jastrzebski_podczas_inaugracji_zajec_w_ramach_Akademii-ESG.jpg  Przewodniczacy-KNF_Jacek_Jastrzebski_podczas_inaugracji_zajec_w_ramach_Akademii_ESG.jpg