Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Ogłoszenie wyników XII edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Data aktualizacji:

Nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych w XII edycji Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego, Kapituła Konkursu przyznała doktorowi Marcinowi Szatkowskiemu, za pracę „One-year and ultimate premium and reserve risk in insurance”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Łukasza Delonga, w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie w wysokości 5 tysięcy złotych doktorowi Bartoszowi Wyżykowskiemu za dysertację doktorską „Odpowiedzialność za wykonywanie transakcji płatniczych”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, prof. UWr, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kapituła Konkursu podkreśliła również wysoki poziom merytoryczny prac doktorskich nadesłanych na XII edycję Konkursu.

Od XII edycji udział w Konkursie mogą wziąć autorzy prac doktorskich napisanych nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim. Na XII edycję Konkursu nadesłano 23 prace doktorskie i jest to drugi najlepszy wynik w historii Konkursu.

17 listopada 2023 roku Przewodniczący KNF, Jacek Jastrzębski oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu, Michał Kruszka, podczas spotkania złożyli gratulacje autorowi nagrodzonej pracy doktorskiej oraz autorowi wyróżnionej pracy doktorskiej.

Czytaj więcej