Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w IV kwartale 2022 roku

data aktualizacji