Informacje o rynku IKZE według stanu na 31 grudnia 2022 roku

data aktualizacji