Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w IV kwartale 2021 roku

data aktualizacji