Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

data aktualizacji