Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2021 roku

data aktualizacji