Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2020 roku

data aktualizacji