Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na 30 września 2020

data aktualizacji