Informacja o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP), Małych Instytucji Płatniczych (MIP) i Biur Usług Płatniczych (BUP) w I kwartale 2020 roku

data aktualizacji