Informacja o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP), Małych Instytucji Płatniczych (MIP) i Biur Usług Płatniczych (BUP) w IV kwartale 2019 roku

data aktualizacji