Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kwartale 2020 roku

data aktualizacji