Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2019 roku

data aktualizacji