Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w II kwartale 2019 roku

data aktualizacji