Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Lista instytucji finansowych prowadzących IKE według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Data aktualizacji:
Lista instytucji finansowych prowadzących IKE według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.
Do pobrania

Lista instytucji finansowych prowadzących IKE według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

plik .xls, 42,5kB
Pobierz