Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2018

Data aktualizacji:
Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2018
Do pobrania

Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń

plik .xlsx, 96,5kB
Pobierz

Część B - Zagregowane raporty finansowe

plik .xlsx, 149,1kB
Pobierz

Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności

plik .xlsx, 52,9kB
Pobierz

Część D - Sprawozdanie statystyczne

plik .xlsx, 29,9kB
Pobierz