Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Raporty i opracowania

Raport z badania dotyczącego kalkulacji wskaźników porównawczych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w 10 grupie ubezpieczeń

Data aktualizacji:
Raport z badania dotyczącego kalkulacji wskaźników porównawczych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w 10 grupie ubezpieczeń
Do pobrania

Raport z badania dot. kalkulacji wskaźników porównawczych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w 10 grupie ubezpieczeń

plik .pdf, 1,3MB
Pobierz