Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2017 r.

data aktualizacji

Wyniki badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych gospodarstw domowych według stanu na koniec 2017 r.