Nadzór nad sprawozdawczością finansową emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2017 r.

data aktualizacji