Stopy zwrotu OFE za okres od 30-09-2014 do 29-09-2017 r.

data aktualizacji

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

MetLife OFE
23,214%
OFE PZU "Złota Jesień"
21,772%
PKO BP Bankowy OFE
21,660%
AXA OFE
19,660%
Nordea OFE
19,012%
OFE Pocztylion
19,001%
Allianz Polska OFE
18,400%
Nationale-Nederlanden OFE
18,222%
Aviva OFE Aviva BZ WBK
17,764%
Pekao OFE
17,320%
Generali OFE
14,692%
AEGON OFE
13,590%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

  19,128%