Informacja o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP) i Biur Usług Płatniczych (BUP) w I kwartale 2017 roku

data aktualizacji

Informacja o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP) i Biur Usług płatniczych (BUP) w I kwartale 2017 roku