Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE 2/2017

Data aktualizacji:
Dane kwartalne są prezentowane w publikacji Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE.
Publikacja w formacie *.xls jest dostępna nie później niż do końca drugiego miesiąca po końcu danego kwartału.

Dane finansowe obejmują: informacje o portfelach inwestycyjnych funduszy, wartości jednostek rozrachunkowych oraz stopy zwrotu, a także bilanse, rachunki zysków i strat otwartych funduszy i powszechnych towarzystw emerytalnych.
Informacje o członkostwie w otwartych funduszach uwzględniają dane o liczbie członków, zmianach członkostwa, które miały miejsce w danym kwartale oraz o poziomie składek na ubezpieczenie emerytalne, które wpłynęły do funduszy.
Dane podawane są w ujęciu szczegółowym - tj. dla poszczególnych podmiotów.

Większość informacji liczbowych o działalności otwartych funduszy i powszechnych towarzystw emerytalnych pochodzi ze sprawozdań finansowych przekazywanych do KNF przez nadzorowane podmioty. Informacje te zamieszczane są w publikacji w formie zgodnej z układem dokumentów sprawozdawczych.
W Biuletynie prezentowane są dane dzienne oraz kwartalne pochodzące ze sprawozdań niezaudytowanych.

Informacje kwartalne i miesięczne o członkostwie w otwartych funduszach oraz o poziomie składek na ubezpieczenie emerytalne przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do OFE pochodzą z ZUS.
Dane o członkostwie w funduszach są zgodne z zapisami w Centralnym Rejestrze Członków OFE prowadzonym przez ZUS.
Do pobrania

Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE II kwartał 2017

plik .xls, 278kB
Pobierz