Dane statystyczne - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Dane miesięczne OFE - marzec 2016 r.

Data aktualizacji:
Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane i zawierają tablice:
- CZŁONKOWIE
- RACHUNKI
- SKŁADKI
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA
- AKTYWA NETTO
- PORTFEL INWESTYCYJNY
Do pobrania

Dane miesięczne OFE - marzec 2016

plik .xls, 117,2kB
Pobierz