Informacja o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP) i Biur Usług płatniczych (BUP) w IV kwartale 2015 roku

data aktualizacji

Informacja o sytuacji Krajowych Instytucji Płatniczych (KIP) i Biur Usług płatniczych (BUP) w IV kwartale 2015 roku