Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany, 2006

Akcje i obligacje korporacyjne - oferta publiczna i rynek regulowany, M. Poślad, S. Thiel, T. Zwoliński, 2006