Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, 2013

Bank jako instytucja zaufania publicznego Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, E. Radziszewski, 2013