Krajowe Instytucje Płatnicze - prawa i obowiązki, 2014

KIP_okladka Krajowe Instytucje Płatnicze - prawa i obowiązki, J. Hornowski, A. Janiszewski, E. Karkowska, P. Rudolf, K. Seweryniak, 2014