Zatwierdzenie zmian w regulaminie rozliczeń transakcji KDPW_CCP SA

data aktualizacji

23 stycznia 2015 r.
 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

         • zmiany w Regulaminie rozliczeń transakcji KDPW_CCP SA

dokonane Uchwałą Nr 41/164/14 oraz Uchwałą Nr 42/165/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP SA z dnia 20 listopada 2014 roku.