Spotkanie z biegłymi rewidentami badającymi sprawozdania finansowe banków

data aktualizacji

16 grudnia 2015 r.

 

W dniu 16 grudnia 2015 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz sześciu firm audytorskich odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych banków komercyjnych i banków zrzeszających banki spółdzielcze.

Spotkanie dotyczyło badania sprawozdań finansowych banków w kontekście:


• Realizacji zaleceń skierowanych do banków po przeglądzie jakości aktywów (AQR),
• problemu jakości wycen nieruchomości,
• zidentyfikowanych nieprawidłowości w procesie analizy sprawozdań finansowych za rok 2014,
• ryzyk branżowych, w tym ryzyka koncentracji w bankach,
• domiarów kapitałowych,
• dostosowania banków w zakresie LCR,
• problemów i obszarów ryzyk identyfikowanych przez firmy audytorskie.