Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Spotkanie z bankami w sprawie ryzyka IT

Data aktualizacji:
22 października 2015 r.

     W dniu 22 października 2015 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z prezesami i członkami zarządów banków odpowiedzialnymi za zarządzanie obszarem IT. Spotkanie było poświęcone analizie trendów w rozwoju rynku usług bankowości internetowej i mobilnej oraz oczekiwaniom nadzorczym w zakresie bezpieczeństwa IT.

          Na spotkaniu omówiono m.in.:

•    wyniki ankiet UKNF skierowanych do banków na temat incydentów bezpieczeństwa i odporności na włamania,
•    czynniki ryzyka związane z outsourcowaniem krytycznych usług IT,
•    wnioski z analizy wdrożenia Rekomendacji D,
•    ustalenia inspekcyjne dotyczące bezpieczeństwa IT w bankach.


     W ocenie UKNF konieczna jest w szczególności aktywna współpraca międzybankowa w ograniczaniu ryzyka systemowego oraz efektywne działania banków w zakresie dalszego zwiększania bezpieczeństwa infrastruktury klientów banków w ślad za rozwojem nowych technologii wykorzystywanych w oferowaniu usług finansowych. Potrzebne są również szersze działania edukacyjne kierowane do klientów korzystających z bankowości elektronicznej. 

__________

Do pobrania

Spotkanie z bankami w sprawie ryzyka IT

plik .pdf, 126,1kB
Pobierz