Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Przejęcie Banku Spółdzielczego w Zawierciu

Data aktualizacji:

   27 kwietnia 2015 r.

     W dniu 27 kwietnia 2015 r. doręczono podjętą jednogłośnie 1 na dodatkowym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o przejęciu Banku Spółdzielczego w Zawierciu przez Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach, za zgodą banku przejmującego.

Decyzję podjęto na podstawie art. 147 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Przejęcie przez bank spółdzielczy o stabilnej sytuacji finansowej zapewni pełne bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w przejmowanym banku spółdzielczym. Aktywa przejmowanego Banku Spółdzielczego w Zawierciu stanowią 2% aktywów przejmującego Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach.

Działania KNF są w pełni uzgodnione z bankiem przejmującym i skoordynowane z bankiem zrzeszającym, tj. Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA.

Zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, z określonym w decyzji KNF dniem 27 kwietnia 2015 r.:

• zarząd Banku Spółdzielczego w Zawierciu ulega rozwiązaniu, a kompetencje innych jego organów, z zastrzeżeniem art. 147 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, zostają zawieszone,

• Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach obejmuje zarząd majątkiem Banku Spółdzielczego w Zawierciu,

• wygasają pełnomocnictwa udzielone przez Banku Spółdzielczego w Zawierciu.

Z kolei art. 149 ust. 1 ustawy Prawo bankowe stanowi że, z dniem przejęcia - określonym przez KNF na dzień 20 maja 2015 r. - Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” w Katowicach wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Banku Spółdzielczego w Zawierciu.

_________________________________
1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do pobrania

Przejęcie Banku Spółdzielczego w Zawierciu

plik .pdf, 104,1kB
Pobierz