Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Banco Santander SA

data aktualizacji

8 stycznia 2015 r.

      Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

• Banco Santander SA z siedzibą w Santander (Hiszpania) od dnia 8 stycznia 2015 r.

z powodu zawieszenia obrotu instrumentami spółki Banco Santander SA na rynku hiszpańskim - XMCE - MERCADO CONTINUO ESPANOL, o czym KNF została poinformowana przez Hiszpańską Krajową Komisję Rynku Papierów Wartościowych (CNMV).

     Zgodnie z art. 20 ust. 4c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi KNF, w przypadku otrzymania od organu nadzoru nad rynkiem regulowanym w innym państwie członkowskim informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego, występuje do spółek prowadzących rynek regulowany oraz podmiotów organizujących alternatywny system obrotu z żądaniem odpowiednio wstrzymania, zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego, o ile nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów ani nie zagrozi bezpieczeństwu obrotu.