Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

data aktualizacji

17 kwietnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

• zmiany w regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

dokonane Uchwałą Nr 5/1392/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu Giełdy.