Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Wittchen SA

data aktualizacji

14 października 2015 r.

 

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Wittchen SA z siedzibą w Kiełpinie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B Wittchen SA z siedzibą w Kiełpinie (oferującym jest ING Securities SA).