Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wygaśnięcia decyzji dotyczącej zawieszenia obrotu akcjami Banco Santander SA

Data aktualizacji:

9 stycznia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdzono wygaśnięcie decyzji ws. żądania od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawieszenia obrotu akcjami spółki:

  • Banco Santander SA z siedzibą w Santander (Hiszpania).

Hiszpańska Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 stycznia 2015 r. o przywróceniu na rynku hiszpańskim obrotu instrumentami Spółki od dnia 9 stycznia 2015 r.

Mając na uwadze powyższe, w interesie społecznym jest wznowienie obrotu instrumentami finansowymi Spółki w sytuacji przywrócenia obrotu instrumentami Spółki od dnia 9 stycznia 2015 r. na rynku hiszpańskim. Ze względu na ważny interes uczestników rynku kapitałowego, a także w celu zapobieżenia zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania tego rynku, Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1537) postanowiła nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wygaśnięcia decyzji dotyczącej zawieszenia obrotu akcjami Banco Santander SA

plik .pdf, 155,8kB
Pobierz