Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji

13 kwietnia 2015 r.

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 marca 2012 r. do 31 marca 2015 r. wyniosła 25,129%.

Wartości stóp zwrotu poszczególnych funduszy emerytalnych zawarte są w poniższej tabeli.


STOPY ZWROTU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
ZA OKRES OD 30.03.2012 ROKU DO 31.03.2015 ROKU

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

Nordea OFE

28,331%
MetLife OFE27,943%
PKO BP Bankowy OFE27,708%
Allianz Polska OFE25,895%
AXA OFE25,533%
Aviva OFE Aviva BZ WBK24,901%
OFE PZU "Złota Jesień"24,260%
OFE Pocztylion23,922%
ING OFE23,912%
AEGON OFE23,891%
Pekao OFE23,053%
Generali OFE21,750%

Średnia ważona stopa zwrotu

25,129%