Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Redan SA

data aktualizacji


24 lipca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:

•  Redan SA z siedzibą w Łodzi, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S i T REDAN SA z siedzibą w Łodzi (firmą inwestycyjną jest HFT Brokers Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).