Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX SA

data aktualizacji

9 czerwca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•  Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA z siedzibą w Poznaniu, w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA z siedzibą w Poznaniu (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP SA).