Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Korporacja KGL SA

Data aktualizacji:
22 października 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• Korporacja KGL SA z siedzibą w Mościskach, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B1, C oraz praw do akcji serii C Korporacja KGL SA z siedzibą w Mościskach (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski BOŚ SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Korporacja KGL SA

plik .pdf, 29,8kB
Pobierz