Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego IZO-BLOK SA

data aktualizacji

14 kwietnia 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• IZO-BLOK SA z siedzibą w Chorzowie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B,C IZO-BLOK SA (firmą inwestycyjną jest: Copernicus Securities SA).