Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego InPost SA

Data aktualizacji:
11 września 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez: 
 

• InPost SA z siedzibą w Krakowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C oraz D InPost SA z siedzibą w Krakowie (oferującym jest Ipopema Securities SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego InPost SA

plik .pdf, 28,9kB
Pobierz